Informationsansvarig
Stefan Nilsson

Grupputvandring på 1850-talet från Karlskoga Bergslag

En tragisk grupputvandring 1854

Bergsmanssonen Erik Petersson från Herrnäs i Bjurtjärn reste som en av de första emigranterna från Karlskoga bergslag tillsammans med två bröder och en kamrat år 1849 till Amerika. Planerna var dels att gräva guld i Californien men, åtminstone för Eriks del, även att söka mark för att grunda en koloni. Erik följde inte de övriga tre till Californien utan efter besök i sydstaterna, bl.a. i Texas, stannade han i Mellanvästern. I trakterna av St. Croixfloden i norra Wisconsin arbetade Erik vintern 1850-1851 som skoghuggare. 1852 och 1853 gjorde Erik inmutningar, s.k. "claims", för bosättningar på en vacker plats vid Lake Pepin. Detta kom att bli svenskkolonin Stockholm-on-Lake Pepin i Wisconsin.
Jakob reser med första gruppen

Erik tog kontakt med brodern Jakob, bergsman på Brunstorp i Bjurtjärn, om marken han hade inmutat med uppmaning att tillsammans med andra komma över och bosätta sig där. Jakobs familj och tre andra familjer, inalles en grupp om 16 personer, sålde med kort varsel sina hemman och lämnade Karlskoga. 

Jakob och Erik Peterson med systrar i Stockholm, Wisconsin
I maj 1853 avreste de från hembygden med ångfartyget Carl IX från Kristinehamn till Göteborg, med Stockholm, Wisconsin som slutligt mål. Tio veckor tillbringade de på havet. Ett par personer, en man och hans dräng, insjuknade i svår feber under resan och ett av barnen avled. De fyra Bjurtjärnsfamiljerna åkte tåg till Peru i Illinois, därefter i diligens på skakiga vägar till Moline, där de gick i kvarter för vintern. En flodångare förde gruppen upp till Lake Pepin i början av maj 1854.
Erik och Anders värvar fler

Redan innan brodern Jakob hade anlänt reste dock Erik och brodern Anders över till Sverige för att själva värva fler personer till kolonin. Han lyckades få ihop drygt 200 personer. Det var inte de fattiga som reste, en stor andel kom från välbeställda bergsmanshushåll. Amerika lockade med jord och näringsfrihet. Resan kostade för en vuxen person 146 riksdaler riksgälds. Resenärerna drabbades under resan av kolera och många avled innan de kom fram. I juli 1854 anlände spillrorna av resesällskapet till Lake Pepins strand i västra Wisconsin.

Amerikabrev 100.jpg (8386 bytes) Ett brev finns bevarat som beskriver avfärden från Kristinehamn 20 april 1854.
Sjukdom härjar i resesällskapet

Den 23 juni anlände fartyget till Quebec i Kanada. En meddelare uppger för Chistinehamnsbladet följande om resan:

"Under den följande öfwerfarten till Amerika uppstod snart sjukdom till följe af trängsel, osnygghet, skämd luft och otillräckligt kosthåll. Redan nu dogo många, synnerligen barn. En familjefader måste sjelf kasta sin hustrus och sitt barns lik öfwer bord."

Med en ångare färdades invandrarna uppför St. Lawrencefloden till Hamilton och reste sedan vidare på järnbana till Detroit och Chicago. Nu började sjukdomen, koleran, att härja ordentligt. En av resenärerna berättar:

"När vi anträdde resan på det fasta landet, rasade Döds-Engeln med det barhuggande swärdet ibland oss, och sjukdom och död war ämnet för dagen"

Bergsmannen Nils Nilsson fördes strax efter ankomsten till inresehamnen till en karantänsö i St. Lawrencefloden och blev död och begraven där. Hans hustru och barn avled på ett sjukhus i Chicago. Med förfärande hastighet krympte resegruppen. Vid ankomsten till Michigan Central-stationen i Chicago medförde de sex lik. Dessutom var sjutton personer hårt angripna av sjukdomen och fördes genast till kolerasjukhuset. Mer än hälften av dem avled där före nästa morgon. Även Erik Pettersons egen mor tillhörde dem som avled under resan.

De flesta gav sig iväg från Chicago så fort de kunde till trakter där farsoten var mindre våldsam. Karlskogaborna stannade i Chicago 1 1/2 dygn och fortsatte sedan med ångvagn till Moline, dit de anlände 6 juli. Carl Petter Hinnersson, en inhysesman från Bibäck, uppger i ett brev att mer än hälften av resesällskapet avlidit i koleran.

En liten rest, kanske ett trettiotal, av den stora utvandrargruppen anlände 28 juli 1854 tillsammans med Erik Pettersson med postbåten "War Eagle" till Central Point på sjön Pepins västra strand. Några få reste vidare till andra mål.

I juli 1854 skriver Christina Lovisa Eriksdotter till de hemmavarande och berättar om det tragiska öde som drabbat sällskapet Amerikabrev 100.jpg (8386 bytes)
Flera av Karlskogaemigranterna som emigrerade på 1850-talet hade ett gott ekonomiskt utgångsläge hemma i Sverige. Dessa kom på kort tid att få det mycket bättre ekonomiskt och materiellt i det nya landet. Folkhumorn gav Erik Petersson öknamnet "the King of Stockholm", bl.a. p.g.a. hans ekonomiska ställning i kolonin.

pepin1895.jpg (90601 bytes)

Pepin County med Stockholm 1895
Karta över hela Wisconsin http://www.livgenmi.com/wi1895mp
Kritiken mot Erik Pettersson efter den olyckliga resan blev hård. Han och brodern kallades "utflyttningsapostlar" och Erik anklagades för att som en förförare ha lockat dem med på den farliga resan och bedragit många på deras penningar. Om Erik Pettersson uppträtt bedrägligt eller ej finns dock motstridiga uppgifter. Det fortsatte att komma folk till Stockholm under följande årtionden. Långt över hundra karlskogingar och bjurtjärningar slog sig ned i Stockholm. Erik Pettersson var en mycket aktiv man även fortsättningsvis i Stockholm. Han dog i en olycka med en skenande häst 1887.
Amerikabrev 100.jpg (8386 bytes) I september 1854 skriver Jonas Fredrik Gustafsson dräng från Herrnäs, kallad "Stor-Jon den Starke", om sina upplevelser under resan. Han kritiserar även Erik Pettersons agerande.

Gunnar Larsson. Något om 1850-talets Amerikautvandring från Karlskoga bergslag. Folkets Historia 2/96.
Kjell Nordqvist. Ett brev om ett emigrantsällskaps olyckliga öde. Karlskoga Bergslag förr och nu 1968.
Kjell Nordqvist.
Karlskogaemigrationen.
Kjell Nordqvist. När karlskogaborna fick Amerikafeber. Karlskoga Bergslag förr och nu 1960-1961.