Informationsansvarig
Stefan Nilsson

Nästan 5700 personer emigrerade från Karlskoga församling!

Stationen i Stockholm, Wisconsin Sex personer födda på 1700-talet utvandrade. Läs här vilka det var och hur det gick för dem.
Järnvägsstationen i Stockholm, Wisconsin, ett samhälle grundat av Karlskogabor redan på 1850-talet.

Vart reste Dina släktingar? Här kan Du söka bland emigranter från Karlskoga församling efter enskilda personer eller kanske alla från Din morfars hemby...

 

Inte bara USA var målet. Andra länder var t.ex. Brasilien, Sydafrika, Kongo.

En del Karlskogabor som emigrerade blev omtalade.
Läs om några av dem här.

Redan 1849 reste de första emigranterna från Karlskoga Bergslag till Amerika. Läs om den tidiga grupputvandringen på 1850-talet.
På dessa sidor beskrivs emigrationen från Karlskoga bergslag. Detta område innefattar Karlskoga, Degerfors (före 1883 inom Karlskoga) och Bjurtjärns församlingar.