Emigrantregister och Immigrantregister
för Örebro län

usaflag.gif (462 bytes)

English version

Registreringsarbetet

Örebro stadsarkiv och föreningen Örebro släktforskare registrerade i projektform under åren 1994-1997 emigranter från Örebro län. Emigrantregistret för Örebro län 1840-1930 innehåller ca 48900 personer som emigrerat till andra länder. Största andelen emigrerade till USA. Ett immigrantregister gjordes vid samma tillfälle, vilket innehåller ett stort antal återvändande emigranter. Immigrantregistret för Örebro län 1840-1930 innehåller ca 9500 personer.

Registren tillgängliga i världen

Alltsedan projektet startade har registren successivt gjorts tillgängliga på plats på stadsarkivet. Hösten 1999 valde stadsarkivet att även lägga ut registren som nedladdningsbara filer på Internet för att göra dem mer tillgängliga för alla intresserade runtom i världen. Efter nedladdning kan man själv bearbeta materialet, göra sökningar, urval och sammanställningar. T.ex. kan man läsa in den uppackade .TXT-filen i MS Excel, MS Access eller något annat databasprogram och sedan sortera och söka och göra utskrifter.

Vad vi önskar i utbyte…

Själva grundregistreringen i emigrantregistret var klar 1997. Detta innebär inte att vi slutat samla material om emigrationen från Örebro län. Det riktigt intressanta är att få reda på vad som hände "våra emigranter". Här kan Du bidra med t.ex.:

De uppgifter vi får reda på läggs som bilagor till emigrantregistret. Dessa uppgifter kan också bli det som återknyter länken mellan emigrantens ättlingar och det gamla landet, vilket redan har skett i flera fall.

Skicka gärna ett mail med uppgifter om "Din emigrant", stort eller smått, så blir vi mycket tacksamma.

stadsarkivet@orebro.se

Det går även bra att skriva ett vanligt brev på adressen.

Örebro stadsarkiv
Box 325 50
701 35 Örebro

Telefon 019-21 10 75

Ladda hem registren

Ladda hem

Ladda hem

Emigrantregister för Örebro län
(1636 kb zip-fil)

Immigrantregister för Örebro län
(436 kb zip-fil)

Förklaringar till fälten

Emigrantregister för Örebro län

Fältnamn

Förklaring

Församling

Församling följt av länsbokstav inom parentes, (T) = Örebro län

Utflyttningsdatum

Datum då personen noterades som utflyttad från församlingen

Aktnummer

Löpnummer per år och församling

Kön

M eller K

Efternamn

 

Förnamn

 

Attestnr

Flyttningsbetygets nummer/nummer i utflyttningslängden

Sida

Sida i husförhörslängden (HFL)

Titel

 

Utflyttningsort

By, gård, gatuadress

Destination

Land följt av ev. ytterligare ortsangivelse

Födelsedatum

 

Födelseförsamling

Församling följt av länsbokstav inom parentes, (T) = Örebro län

Ensam/familj

E = reste ensam, F= familjeutflyttning

Civilstånd

OG = ogift
G = gift
S = skild
Ä = änka/änkling

Ålder

 

Bilaga finns

B=Ytterligare information om emigranten i form av bilagor finns arkiverat på stadsarkivet

 

Immigrantregister för Örebro län

Fältnamn

Förklaring

Inflyttningsförsamling (iförs)

Församling följt av länsbokstav inom parentes, (T) = Örebro län

Inflyttningsdatum (idat)

Datum då personen inflyttade i församlingen

Aktnummer (iakt)

Löpnummer per år och församling

Kön (ikön)

M eller K

Efternamn (ienamn)

 

Förnamn (ifnamn)

 

Attestnummer (iattnr)

Flyttningsbetygets nummer/nummer i inflyttningslängden

Sida (isida)

Sida i husförhörslängden (HFL)

Titel (ititel)

 

Inflyttningsort (iinflort)

Ort dit personen flyttade - gård, by, gatuadress

Inflyttningsland (iland)

Land och ev. ort som personen inflyttade ifrån

Ensam/familj (iensofam)

E = reste ensam, F = familjeutflyttning

Civilstånd (icivilst)

OG = ogift
G = gift
S = skild
Ä = änka/änkling

Ålder (iålder)

 

Födelsedatum (iföddatum)

 

Födelseförsamling (ifödförs)

Församling följt av länsbokstav inom parentes, (T) = Örebro län

Tidigare utflyttningsförsamling (itidutflförs)

Församling följt av länsbokstav inom parentes, (T) = Örebro län

Tidigare utflyttningsdatum (itidutfldat)

 

Tidigare aktnummer (itidaktnr)

 

Återutvandrad till (iåteruttill)

 

Återutvandrad datum (iåterutdatum)

 

Återutvandrad aktnr (iåterutaktnr)

 

 

Denna sida senast uppdaterad 2003-08-13

Du är besökare nummer sedan 2000-01-25