Inloggning till digital öppningsanmälan

Användarnamn:
Lösenord:


Här kan du lämna öppningsanmälan för grävning i kommunal mark, enligt nya avtalet 20170301
Större skisser och foton lämnas till e-post. oppningsanmalan@orebro.se

Vid frågor kontakta: Anna-Britha Ulvenklev 019-21 18 04
Frågor kan även sändas till e-post: oppningsanmalan@orebro.se