Karlskoga församlings
sockenstämmoprotokoll
1659-1700
khlogg2g.gif (3303 bytes)

 

Sockenstämmoprotokoll för Karlskoga församling presenteras här i avskrift. Avskrifterna är gjorda kring sekelskiftet av A. G. Pettersson och förvaras på Karlskoga Bergslags Hembygdsförenings arkiv. Dessa avskrifter har sedan renskrivits av Anders Aureliussson och Gunnar Larsson inom hembygdsföreningen. Sockenstämmoprotokollen har även publicerats i hembygdsföreningens skriftserie.

På denna hemsida finns protokoll för åren 1659-1700 (lucka 1688-1692). Du kan fritextsöka på alla åren genom att välja alternativet Sök på menyn.

De tryckta sockenstämmoprotokollen går att beställa från hembygdsföreningen.

  • Sockenstämmoprotokoll Karlskoga församling 1659-1703. Karlskoga Bergslags Hembygdsförenings skriftserie Nr 3:1.
  • Sockenstämmoprotokoll Karlskoga församling 1703-1724. Karlskoga bergslags hembygdsförenings skriftserie nr 3:2.
  • Sockenstämmoprotokoll Karlskoga församling 1724-1754. Karlskoga bergslags hembygdsförenings skriftserie nr 3:3.
  • Sockenstämmoprotokoll Karlskoga församling 1754-1774. Karlskoga Bergslags Hembygdsförenings skriftserie nr 3:4.
  • Sockenstämmoprotokoll Karlskoga församling 1775-1785. Karlskoga Bergslags Hembygdsförenings skriftserie nr 3:5.

Karlskoga Bergslags Hembygdsförenings arkiv
Adress: Torget 10, 691 31 Karlskoga

Alla renskrifter kan innehålla fel. Ta som vana att alltid kontrollera mot originalkällan. Sockenstämmoprotokollen för Karlskoga i original förvaras på landsarkivet i Uppsala.

 

Informationsansvarig: Stefan Nilsson